Sejm, Senat, koalicja, klub parlamentarny, interpelacja, ustawa…

Historia polskiego parlamentu w XX wieku to obszerna panorama przemian ustrojowych i politycznych. Stałym elementem w tych procesach są pojęcia, które warto znać nie tylko z definicji, ale także w kontekście wydarzeń, decyzji i aktów prawa, które kształtowały polską rzeczywistość na przestrzeni minionego stulecia.

„Parlament w Polsce” to książka, dzięki której dowiesz się o wszystkich ważniejszych dokumentach, kształtujących system polityczny w Polsce. Konstytucje, nowelizacje konstytucji, ustawy kompetencyjne, ważniejsze reformy społeczno-gospodarcze, niezrealizowane projekty ustrojowe – cała ta wiedza, w przystępnej formie, w jednej publikacji.

Piłsudski, Witos, Kaczyński, Wałęsa, Cimoszewicz, Krzaklewski…

Parlament w latach 1918-2001 wielokrotnie stawał się polem wielkich sporów politycznych, porozumień i konfliktów między ugrupowaniami, a także między osobami publicznymi. Poznaj najważniejsze nazwiska związane z Sejmem i Senatem w XX wieku.


Nie tylko posłowie i senatorowie kształtowali rzeczywistość polskiego parlamentaryzmu. W książce opisano relacje legislatywy z prezydentami oraz rządami, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1989 roku. Przeczytaj o roli, jaką wobec parlamentu odegrał Lech Wałęsa. Dowiedz się, dlaczego Marian Krzaklewski nie został premierem.

Okrągły Stół, Nocna zmiana, wojny Sejmu z Senatem…

Jaką rolę dla parlamentu przewidzieli sygnatariusze porozumień Okrągłego Stołu? Skąd wzięły się w Sejmie 1991 roku aż 24 ugrupowania? Kto obalił rząd Olszewskiego? Dlaczego Sejm w Polsce ma nieporównywalnie większą władzę niż Senat? Odpowiedzi na te pytania udziela Paweł Momro w książce „Parlament w Polsce. Przemiany polityczno-ustrojowe na przestrzeni XX wieku”.

Publikacja ta jest również próbą refleksji nad obecną kondycją systemu stanowienia prawa. Praktyka funkcjonowania Sejmu i Senatu w Polsce po 1989 roku przynosi wiele krytycznych wniosków, które mogą stać się przyczynkiem do dyskusji na temat możliwości reform polskiego parlamentaryzmu.

Z recenzji dr hab. prof. UJ Krzysztofa Szczerskiego:

Książka może stanowić atrakcyjną pomoc dla wszystkich, którzy chcą poznać przebieg zmian politycznych w Polsce i ich głównych aktorów oraz zaznajomić się z najważniejszymi procesami decyzyjnymi ostatnich lat.

Z recenzji dr hab. prof. UP Krzysztofa Łabędzia:

Jest to interesujące ujęcie tych zagadnień, pokazujące, że pomimo istnienia wielu opracowań dotyczących omawianego okresu, możliwe i przydatne jest ich uzupełnienie. Opracowanie ma również, m.in. przez uwzględnienie perspektywy porównawczej i ujęcie procesualne, niewątpliwe walory dydaktyczne.